Redukcja CO2 poprzez innowację społeczną: odkrywanie narzędzi technologii cyfrowych

q

Sektor ICT

Wg raportu Greenpeace sektor ICT był odpowiedzialny za około 7% światowych emisji gazów cieplarnianych (2017).

q

Energia

Sektor energetyczny odpowiada za 41% całkowitej emisji gazów cieplarnianych rocznie.

q

Centra danych

Wg Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) centra danych zużywały około 1% światowej energii elektrycznej, a łącznie z infrastrukturą sieciową zużycie to wzrastało do 3-5% (2020).

q

Urządzenie elektroniczne

Oczekuje się, że liczba urządzeń osiągnie 55,7 miliarda w 2025, wytwarzając 80% dwutlenku węgla podczas produkcji (IDC 2020).

q

E-odpady

57 mln ton odpadów elektronicznych (e-odpadów) zostało wygenerowanych na całym świecie w 2021 i wzrosło o 21 procent w ciągu 5 lat między 2015 a 2020 (globalny wzrost e-odpadów wzrósł o 21 procent w ciągu 5 lat 2020). 

q

Niemierzenie śladu węglowego

Ponad 67,3% przedsiębiorstw nie mierzy emisji gazów cieplarnianych związanych z działalnością IT (Boston Consulting Group Platinion).

Ślad węglowy użytkownika

Twój ślad węglowy na tej stronie po kolenych 10s wynosi:

0.00

kg CO2