Powstanie projektu

Od idei do projektu

"

Grupa "5"

W ramach programu Social Innovation Brokres zostało uformowanych pięć grup. Grupa 5 została zdefiniowana jako „Zielona strona innowacji społecznych”. W jej działania zaangażowało się 5 osób: Aleksandra, Aneta, Damian, Justyna i Yevgen.

"

Analiza pomysłów

Podczas dwóch spotlkań grupa przeanalizowała różne pomysły, które mogą rozwiązać społeczneie ważne problemy. Powstał projekt pn. „Redukcja CO2 poprzez innowację społeczną: odkrywanie narzędzi technologii cyfrowych i kosmicznych”. Akronim: SPARK.

"

Diagnoza i generowanie pomysłów na działania

Podczas kolejnych spotkań grupa gromadziła i badała zastane dane w zakresie projektu. Zebrane dane pozwoliły na wybranie kilku konkretnych działań na różnych płaszczyznach realizacji projektu.

"

Praca z mentorem

W ramach programu Social Innovation Brokers grupa otrzymała ważne i cenne wsparcie w pracy nad projektem w postaci współpracy z mentorem Krzysztofem Woźniakiem z Polskiego Forum Klimatycznego.

"

Udział w Konferencji w Krakowie

Grupa po raz pierwszy spotka się na żywo bioriąc udział w Międzynarodowej Konferencji Social Innovation Brokers. Podczas wydarzenia zostanie zaprezentowany projekt SPARK.

"

Praca nad wnioskiem

Kolejne spotkania zostaną poświęcone na uszczegółowienie działań projektowych, opracowanie harmonogramu oraz zabudżetowaniu poszczególnych działań. Kluczowe będzie znalezienie i podjęcie współpracy z partnerem zagranicznym. Docelowo projekt ma być złożony w ramach Programu Erasmus+.