Projekt SPARK

Zespół

Aleksandra WÓJCIK

Doświadczona nauczycielka języków obcych, w tym języka polskiego jako obcego. Autorka podręcznika pt.: „Myślę po polsku” do języka polskiego dla szkół polonijnych – przygotowującego do egzaminu AS w brytyjskim systemie edukacji.
Doświadczenie: ponad 10 000 przepracowanych godzin jako nauczyciel języka angielskiego z dziećmi od 3 do 15 lat i osobami dorosłymi, koordynowanie ponad 10 różnorodnych projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, w tym językowe, matematyczno-przyrodnicze i społeczne.
Zafascynowana międzynarodowymi projektami współpracy szkół, wielokulturowością, budowaniem dobrostanu i kultury sprzyjającej edukacji formalnej i nieformalnej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, wykorzystywaniem nowoczesnych, skoncentrowanych na zasobach i dostosowanych do indywidualnych potrzeb ucznia rozwiązań. Osoba motywująca i dostosowująca narzędzia dydaktyczne i sposoby pracy do indywidualnych potrzeb dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Damian Wojciech DUDAŁA

Badacz społeczny, pedagog i menadżer projektów z wykształcenia. Absolwent studiów doktoranckich Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Studiował i realizował stypendia i staże naukowe w Polsce, Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Estonii.
Związany z sektorem non-profit od 2001. Założyciel i CEO Fundacji SOC TECH LAB. Zawodowo pracuje jako Social & UX Researcher i Green Digital Designer. Prowadzi audyty dojrzałości cyfrowej, potrzeb cyfrowych i szkolenia dla biznesu w zakresie transformacji cyfrowej, m.in. w ramach Akademii Menadżera MMŚP Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek zwycięskiego zespołu w Hackathonie dla Miast (2020) oraz laureat Hackathonu Partnerstwa Odry (2021). Autor przewodników Technologie w NGO (2020), Technologie w NGO Plus (2020) oraz tekstów na Medium.com. Podróżnik – odwiedził 57 krajów w Afryce Północnej, Półwyspie Arabskim, Azji Południowo-Wschodniej i Europie.

Justyna KĄDZIELA

Ekspert ds. rynku pracy, Trener, Doradca kariery. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie usług rynku pracy, w tym w zakresie międzynarodowego pośrednictwa pracy. Jest certyfikowanym Doradcą EURES przy Komisji Europejskiej. Ekspert zewnętrzny w obszarze edukacji i kariery w Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Doradca Europejskich Służb Zatrudnienia, Korespondent Europejskiego Portalu Młodzieżowego oraz Asystent projektów edukacyjnych dla młodzieży. Pełniła funkcję specjalisty ds. koordynacji siecią Europejskich Służb Zatrudnienia w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie oraz funkcję specjalisty ds. doradztwa zawodowego w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Pełniła także funkcję Talent Managera w Fundacji Problematy. Została wyróżniona podczas
Konferencji Initial Training w 2015 roku we Włoszech za stworzenie w zespole międzynarodowym projektu pt. „Spot on you” w obszarze rozwiązań technologicznych dla poszukujących pracy na portalu www.eures.eu. Obecnie specjalista ds. współpracy z biznesem i współorganizator Festiwalu Innowacji Społecznych i Technologii we Wrocławiu w ramach działań Fundacji SOC TECH LAB zajmującej się badaniami i innowacjami społecznymi oraz technologiami.

Aneta SKOLIMOWSKA

Doświadczony Manager ds. Kadr, Płac i Administracji oraz Manager Operacyjny z 20 letnim stażem na rynku produkcyjnym oraz gastronomicznym. Doświadczenie w pracy w międzynarodowym i międzypokoleniowym środowisku. Ponad 600 godzin przepracowanych jako szkoleniowiec. Ponad 500 skutecznie przeprowadzonych rekrutacji. Współzałożycielka i Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeplinie „Nad Ślęzą”. Członkini Stowarzyszenia „Projekt Dzieciaki”. Zainteresowania: ogrodnictwo permakulturowe, ekologia, trening kondycji psychofizycznej, zaangażowanie w lokalne projekty społeczne.

Mentor

Krzysztof WOŹNIAK

Wiceprezes Zarządu Głównego oraz Sekretarz Rady Naukowej Polskiego Forum Klimatycznego.
Organizator popularno-naukowych konferencji dotyczących: zarządzania energią, zmian klimatycznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywnościowego i zarządzania jakością powietrza. Specjalista w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.