Projekt SPARK – Rynek Pracy

Zielone zawody

DORADCA DO SPRAW DEKARBONIZACJI
1. WIEDZA – WIEM CO
– Wykształcenie wyższe w obszarach takich jak np.: energetyka, ochrona środowiska, ekonomia
– Dobra znajomość zagadnień związanych z TCFD
– Znajomość krajowych i europejskich regulacji w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej
– Znajomość nowych technologii dla zrównoważonego rozwoju
– Zainteresowanie tematami ESG
2. UMIEJĘTNOŚCI – WIEM JAK
– Umiejętność zrównoważonego zarządzania projektami
– Umiejętność liczenia śladu węglowego
– Umiejętność wykorzystywania sztucznej inteligencji i analityki danych w dekarbonizacji
– Umiejętność posługiwania się metodami i technikami badawczymi
– Umiejętność myślenia strategicznego
– Umiejętność słuchania i obserwacji
– Posługiwanie się językami obcymi

3. POSTAWA – WIEM W JAKI SPOSÓB

– Proaktywność
– Samodzielność
– Odpowiedzialność
– Elastyczność
– Dogłębna analiza sytuacji
– Współpraca
– Zaangażowanie
– Kreatywność

W ramach projektu powstanie przewodnik, który będzie wskazywał m.in. zasadność tworzenia zielonych miejsc pracy, cele i korzyści jakie może uzyskać zarówno organizacja tworząca takie stanowisko pracy, jak i osoba zainteresowana pracą w tym obszarze.

PROPONOWANY ZAKRES TEMATYCZNY

CELE DLA ORGANIZACJI

  • Uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań zielonego rynku pracy
  • Uzyskanie informacji jakie zielone stanowiska mogą funkcjonować w organizacji, w tym uzyskanie informacji, jakie wymagania powinien spełniać kandydat zatrudniony na stanowisku: doradcy do spraw zielonej transformacji cyfrowej oraz doradcy do spraw spacetech
  • Uzyskanie informacji, jak lepiej zarządzać kompetencjami i talentami w organizacji, w tym jak zaprojektować w swoją ścieżkę kariery dla stanowiska: doradcy do spraw zielonej transformacji cyfrowej oraz doradcy do spraw spacetech
  • Uzyskanie gotowych, dostosowanych do potrzeb każdej organizacji standardów i narzędzi dot. opisów zawodów: doradcy do spraw zielonej transformacji cyfrowej oraz doradcy do spraw spacetech

CELE DLA JEDNOSTKI

  • Zwiększenie swojej świadomości ekologicznej poprzez uzyskanie wiedzy na temat zielonych technologii i zielonego rynku pracy
  • Uzyskanie wiedzy na temat wymagań kompetencyjnych, tzw. “ścieżki dojścia” do uzyskania zawodu: doradcy do spraw zielonej transformacji cyfrowej oraz doradcy do spraw spacetech
  • Uzyskanie wiedzy na temat najskuteczniejszych metod poszukiwania pracy w zawodzie: doradcy do spraw zielonej transformacji cyfrowej oraz doradcy do spraw spacetech
  • Uzyskanie informacji na temat instytucji oferujących kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach zawodu: doradcy do spraw zielonej transformacji cyfrowej oraz doradcy do spraw spacetech